Previous slide
Next slide

Roadmap

Här presenteras lanserade samt kommande uppdateringar.

2020
Nästa version
Information om nästa version kommer snart.
2020
November 2019
Version 3.1.3
Nytt e-post- och SMS-system lanseras, tillsammans med generella förbättringar.
November 2019
Februari 2019
Version 3.1
Vi släpper en samlingsuppdateringar med förbättringar i stora delar av systemet.
Februari 2019
Januari 2019
Version 3.0
Vi släpper ett notiscenter så att användare inte riskerar att missa något.
Januari 2019
Juni 2018
Version 2.5
Samarbetsplattformen får stora förbättringar med smartare delning av information.
Juni 2018
April 2018
Version 2.3
Vi släpper en stor uppdateringar som förfinar i princip alla moduler i systemet.
April 2018
Januari 2018
Version 2.2
Vi bygger om aktivitetsmodulen så att den blir snabbare och mer användarvänlig.
Januari 2018
Oktober 2017
Version 2.1
Vi släpper en samlingsuppdatering med förbättringar i avvikelsehanteringen.
Oktober 2017
Mars 2017
Version 2.0
Vi släpper en stor uppdatering med nya moduler, såsom: Avvikelsehantering, Inventarier och en ny samarbetsplattform mellan personer i samma eller olika organisationer.
Mars 2017
Maj 2016
Version 1.3
Möjlighet för organisationer att själva hantera behörighetsgrupperna i systemet.
Maj 2016
Februari 2015
Version 1.2
En större uppdatering som rör användarhantering, rapporter och kunskapsprov.
Februari 2015
December 2014
Version 1.1
Externa kunskapsprov som blir åtkomliga för personer utanför en organisation. Exempelvis om det finns ett uppdrag att sköta det förebyggande brandskyddsarbetet på kommunens förvaltningar, så kan man skapa ett eller flera kunskapsprov för att utbilda och testa kommunens medarbetare kontinuerligt.
December 2014
November 2014
Lansering av IntraRäddningstjänst 1.0
Vi lanserade första versionen av IntraRäddningstjänst
November 2014