Funktioner

IntraRäddningstjänst består av flertal olika funktioner - eller moduler som vi brukar kalla dem. Vissa av modulerna är valbara att välja bort och släcks då ner ifrån menyn med möjlighet att när som helst aktivera på den igen. Detta skapar flexibilitet för varje organisation att anpassa det egna system efter just den organisationen behov. 

Vad som visas när man loggar in beror också på vilken behörighetstyp du har. Superadministratörer ser allt och har möjlighet att hantera alla moduler, medan den vanliga portalanvändaren bara ser det nödvändiga och det som riktats till personen.

Läs mer om vilka funktioner vi erbjuder här nedan! 

Personlig portal 

Varje medarbetar får tillgång till en personlig portal. Där visas alltid aktuell information och medarbetaren kan se de teoretiska och praktiska delar de är godkända på - det blir deras CV som uppdateras automatiskt. 

Kommunikation

Med hjälp av IntraRäddningstjänst kan ni kommunicera med varandra på ett enklare och effektivare sätt. Skicka ut nyheter, e-post, sms eller kalenderposter till era medarbetare. Rätt information går ut till rätt medarbetare, då alla utskick kan skickas med sortering på station, titel, förmåga eller grupp. Ni har också alltid möjlighet att skicka ut påminnelse - dessa går då endast till de som inte redan har läst. 

Kalenderinbjudan, exempelvis möte eller utbildning, kan skickas ut med flera tillfällen att välja på. Varje tillfälle läggs upp med datum, tid och max antal deltagare. 

Utbildning

Administratörerna på stationen kan själva bygga upp egna kunskapsprov kring olika ämnen eller olika förutsättningar för att testa kunskapen inom specifika områden. Ni kan själva välja att dela era utbildningar som ni gjort med andra räddningstjänster, likaväl kan ni ta del av andras utbildningar för att på så sätt underlätta jobbet för varandra. Det finns därför också möjlighet för administratören att själv bjuda in externa deltagare till ett kunskapsprov.

Genom ett rapportsystem kan ni få ut en rapporter på kunskapsprov, delaktighet i aktiviteter och tester. Detta blir ett lättarbetat sätt att hålla koll på medarbetarnas kompetensnivå och få vetskap om att alla ligger där de ska.

Avvikelsehantering

Avvikelser som är kopplade till en inventareis protokollmall eller är fristående, skickas in i stationens avvikelsehantering. Ni lägger själva in olika kategorier som avvikelsen kopplas till samt om den har nivån normal eller allvarlig. Stationens administratörer utser avvikelseansvarig på stationen eller efter kategori. Vid inskickad avvikelse meddelas den avvikelseansvarig som kan hantera ärendet eller tilldela avvikelsen till en annan medarbetare. Alla avvikelser visas i en lista för hela stationen med ett tydligt statusflöde som ger alla medarbetare möjlighet att kommentera och följa uppföljning och åtgärd. 

Inventarier

Få full kontroll på er organisations inventarier genom att lägga upp dem i ett inventaresystem. Organisationens inventarisystem är uppdelad på stationsnivå så att ni kan lägga upp rätt inventarie på rätt station. Information som leverantör, inköpspris och placering fylls i på objektet. Ni kan dela upp era inventarier i olika kategorier samt lägga upp dem i två nivåer - huvudobjekt och underobjekt. 

Gör kontinuerliga kontroller av inventarie, exemeplvis fordonskontroll, genom schemalagda protokoll. Vid en avvikelse rapporteras denna och avvikelseanvarig blir meddelad. 

Teams

Teams - ett enklare sätt att samarbeta på. Sätt ihop effektiva arbetsgrupper från din organisation genom ett team där ni delar konversationer och dokument. Om du behöver samarbeta över kommungränsen fungerar det lika bra som inom organisation - det är bara att söka upp den person du vill lägga till så kan ni börja jobba.