Föregående
Nästa

Vi välkomnar Räddningstjänsten Kinda som ny kund

I slutet av april blev det klart att Räddningstjänsten Kinda väljer IntraRäddningstjänst för att hantera sin kommunikation. Även Kinda är anslutna till Räddningstjänsten Östra Götalands bakre ledning och kan på samma sätt som Räddningstjänsten Mjölby dra nytta av att IntraRäddningstjänst används både i Kinda och Östra Götaland.

IntraRäddningstjänst 3.3

Igår lanserade vi IntraRäddningstjänst 3.3. Efter feedback har vi justerat följande: Vi har förtydligat pedagogiken kring SMS-hanteringen i systemet så att det tydligare framgår vad