Föregående bild
Nästa bild

Lansering av IntraR 2.0

Vi har nu lanserat den största uppdateringen sedan start på IntraRäddningstjänst. Den nya uppdateringen innehåller stora förändringar och förbättringar som vi har tagit fram med hjälp och synpunkter från referensgruppen.

IntraRäddningstjänst 2.0 innehåller:

– Nytt gränssnitt och utseende för att göra användarvänligheten ännu bättre för alla användare.

– Inventarier, protokoll och avvikelser:
För att stationerna enklare ska hålla koll på sina inventarier och de kontroller som behöver göras, kan nu varje station lägga upp sina objekt i ett objektregister samt koppla protokoll till varje objekt. Protokollen genereras ut automatiskt med en önskad intervall och utförs sedan direkt i systemet. Finns det avvikelser på protokollet, rapporteras det till protokollets avvikelseansvarig. På så vis får stationerna full kontroll på objekten och att eventuella avvikelser blir åtgärdade.

– Teams:
Teams är en ny plattform för kommunikation mellan användare i IntraRäddningstjänst. Vem som helst kan skapa upp olika team och bjuda in önskade personer, oavsett station eller förtroendekoppling eller ej. I teamet kan deltagarna diskutera, ladda upp dokument samt hantera och se medlemmar (kontaktuppgifter).

IntraR version 4.0 är lanserad

Idag lanserade vi nästa stora version av IntraR. Version 4.0 har sett dagens ljus. Utöver stora funktionsuppdateringar så har hela gränssnittet fått sig en översyn

Brand & Räddning 2021

Vi är som vanligt med på mässan Brand & Räddning som genomförs 15-16 september. Förra året blev av naturliga skäl inställd. Man märker att både